Pokrywa osłona sterowania nożnego Ama – opuszczanie